k.ú.: 673765 - Přílezy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555681 - Útvina NUTS5 CZ0412555681
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 1138163
zahrada 21 16655
travní p. 117 1282589
lesní poz les(ne hospodář) 5 71888
lesní poz 8 447451
vodní pl. nádrž umělá 2 1424
vodní pl. tok umělý 9 8612
zast. pl. zbořeniště 1 1250
zast. pl. 75 22078
ostat.pl. jiná plocha 27 11848
ostat.pl. manipulační pl. 5 5268
ostat.pl. neplodná půda 15 15874
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 389651
ostat.pl. ostat.komunikace 23 23677
ostat.pl. pohřeb. 1 971
ostat.pl. silnice 5 60232
ostat.pl. zeleň 1 3101
Celkem KN 366 3500732
Par. KMD 366 3500732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 11
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 72
LV 45
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.01.2016
S-SK GS 1:2880 1841 04.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 07:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.