k.ú.: 673927 - Krásný Les - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 578045 - Krásný Les NUTS5 CZ0412578045
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 334958
zahrada 165 97205
ovoc. sad 8 72481
travní p. 372 3320690
lesní poz les(ne hospodář) 104 4431560
lesní poz 4 16103
vodní pl. nádrž umělá 9 11790
vodní pl. rybník 1 9320
vodní pl. tok přirozený 8 69932
vodní pl. tok umělý 6 12497
vodní pl. zamokřená pl. 1 4486
zast. pl. zbořeniště 14 4569
zast. pl. 151 46961
ostat.pl. jiná plocha 71 142271
ostat.pl. manipulační pl. 45 75507
ostat.pl. neplodná půda 173 281757
ostat.pl. ostat.komunikace 85 165919
ostat.pl. pohřeb. 1 1048
ostat.pl. silnice 10 111585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11275
Celkem KN 1252 9221914
Par. DKM 1252 9221914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 101
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 145
LV 167
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.07.2003
THM-G 1:2000 01.01.1984 27.07.2003
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 18:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.