k.ú.: 673951 - Vrch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 578045 - Krásný Les NUTS5 CZ0412578045
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 216
travní p. 64 721217
lesní poz les(ne hospodář) 87 3686025
lesní poz 8 8792
vodní pl. tok přirozený 2 7857
zast. pl. zbořeniště 4 1134
zast. pl. 1 590
ostat.pl. jiná plocha 1 7129
ostat.pl. manipulační pl. 2 3626
ostat.pl. neplodná půda 105 99325
ostat.pl. ostat.komunikace 66 92797
ostat.pl. silnice 7 38486
Celkem KN 348 4667194
Par. KMD 348 4667194
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 1
LV 10
spoluvlastník 13

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 17.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 20:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.