k.ú.: 673960 - Krásný Les u Frýdlantu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564168 - Krásný Les NUTS5 CZ0513564168
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 4776486
zahrada 178 105356
ovoc. sad 4 10015
travní p. mez, stráň 1 818
travní p. 954 4434974
lesní poz 481 3132210
vodní pl. nádrž přírodní 1 3207
vodní pl. nádrž umělá 6 4523
vodní pl. rybník 2 7208
vodní pl. tok přirozený 15 55751
vodní pl. tok umělý 14 12155
vodní pl. zamokřená pl. 10 18829
zast. pl. společný dvůr 2 69
zast. pl. zbořeniště 68 25381
zast. pl. 261 93772
ostat.pl. dobývací prost. 22 144558
ostat.pl. dráha 7 43275
ostat.pl. jiná plocha 51 63774
ostat.pl. manipulační pl. 37 60654
ostat.pl. neplodná půda 45 68826
ostat.pl. ostat.komunikace 412 277830
ostat.pl. pohřeb. 2 6385
ostat.pl. silnice 27 130541
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 189
ostat.pl. zeleň 2 418
Celkem KN 2797 13477204
Par. KMD 2797 13477204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 146
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 257
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 342
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2014
S-SK GS 1:2880 1843 28.11.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 18.05.2022 21:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.