k.ú.: 673994 - Nakléřov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568147 - Petrovice NUTS5 CZ0427568147
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 182
travní p. 247 3098066
lesní poz les s budovou 1 52
lesní poz 160 1410006
vodní pl. nádrž přírodní 6 789
vodní pl. tok přirozený 8 1924
zast. pl. společný dvůr 1 364
zast. pl. zbořeniště 47 16782
zast. pl. 40 10417
ostat.pl. dálnice 6 20281
ostat.pl. jiná plocha 64 42887
ostat.pl. manipulační pl. 18 17837
ostat.pl. neplodná půda 163 156421
ostat.pl. ostat.komunikace 80 135216
ostat.pl. silnice 2 43076
Celkem KN 844 4954300
Par. KMD 844 4954300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 40
LV 49
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2012
S-SK GS 1:2880 1843 19.11.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.05.2022 22:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.