k.ú.: 674036 - Krasov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597511 - Krasov NUTS5 CZ0801597511
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 3449447
zahrada 413 308970
travní p. 784 5522827
lesní poz les(ne hospodář) 21 1126945
lesní poz 855 13976885
vodní pl. nádrž umělá 3 6544
vodní pl. tok přirozený 37 48623
vodní pl. zamokřená pl. 4 5312
zast. pl. společný dvůr 10 9979
zast. pl. zbořeniště 112 29721
zast. pl. 280 101973
ostat.pl. dráha 1 22
ostat.pl. jiná plocha 209 235614
ostat.pl. manipulační pl. 20 56951
ostat.pl. neplodná půda 419 316981
ostat.pl. ostat.komunikace 574 481125
ostat.pl. pohřeb. 2 3242
ostat.pl. silnice 13 93082
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 16706
Celkem KN 3930 25790949
Par. KMD 3930 25790949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 156
č.p. rod.rekr 26
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. ubyt.zař 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 3
Celkem BUD 276
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 3
Celkem JED 9
LV 316
spoluvlastník 403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 25.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 17.05.2022 17:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.