k.ú.: 674231 - Kravaře ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507580 - Kravaře NUTS5 CZ0805507580
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8113 - Kravaře
Pověřený obecní úřad 81131 - Kravaře

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2327 11838141
zahrada 1565 733268
travní p. 828 2917769
lesní poz 178 433526
vodní pl. nádrž přírodní 1 1105
vodní pl. nádrž umělá 11 40774
vodní pl. rybník 7 30491
vodní pl. tok přirozený 238 347994
vodní pl. tok umělý 3 1671
vodní pl. zamokřená pl. 113 61282
zast. pl. společný dvůr 23 10849
zast. pl. zbořeniště 46 12587
zast. pl. 2595 724946
ostat.pl. dráha 15 164424
ostat.pl. jiná plocha 632 629841
ostat.pl. manipulační pl. 66 115935
ostat.pl. neplodná půda 42 34936
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 6077
ostat.pl. ostat.komunikace 493 660922
ostat.pl. pohřeb. 6 17821
ostat.pl. silnice 19 134270
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 60393
ostat.pl. zeleň 77 391960
Celkem KN 9312 19370982
Par. DKM 9312 19370982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 26
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb. 64
č.p. rod.dům 1835
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 3
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 331
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 119
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2570
byt.z. byt 139
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 7
Celkem JED 156
LV 2950
spoluvlastník 3929

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.01.2019 1:1000 17.01.2019 *)
DKM 1:1000 17.07.2007
THM-V 1:2000 01.01.1970 17.07.2007
Ost. 1:2500 01.01.1920 31.12.1969 pruský katastr, extr. 1:5000, v r. 1894 1:2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 16:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.