k.ú.: 674397 - Krhov u Hrotovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590967 - Krhov NUTS5 CZ0634590967
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 4438060
zahrada 113 105629
travní p. mez, stráň 5 18292
travní p. 19 92746
lesní poz ostat.komunikace 2 12215
lesní poz 80 1559308
vodní pl. nádrž umělá 4 23349
vodní pl. rybník 1 84442
vodní pl. tok přirozený 30 12724
vodní pl. tok umělý 30 9836
zast. pl. zbořeniště 1 184
zast. pl. 142 84790
ostat.pl. jiná plocha 14 23812
ostat.pl. manipulační pl. 2 22706
ostat.pl. ostat.komunikace 38 73558
ostat.pl. pohřeb. 1 1802
ostat.pl. silnice 4 36288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1064
ostat.pl. zeleň 1 1590
Celkem KN 849 6602395
Par. KMD 849 6602395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 86
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 142
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 184
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
Ost. 1:2500 31.12.1900 10.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1900


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 09:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.