k.ú.: 675024 - Horní Světlá pod Luží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561827 - Mařenice NUTS5 CZ0511561827
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 558514
zahrada 36 23104
travní p. 289 914355
lesní poz 74 11065269
vodní pl. nádrž umělá 2 3949
zast. pl. zbořeniště 31 7163
zast. pl. 169 26737
ostat.pl. dráha 1 20764
ostat.pl. jiná plocha 32 11346
ostat.pl. manipulační pl. 5 11797
ostat.pl. neplodná půda 35 37364
ostat.pl. ostat.komunikace 107 160377
ostat.pl. silnice 1 38894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2650
Celkem KN 814 12882283
Par. KMD 814 12882283
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. obč.vyb 8
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 7
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 166
LV 178
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2011
S-SK GS 1:2880 1843 16.12.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.