k.ú.: 675083 - Kroužek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593559 - Rousínov NUTS5 CZ0646593559
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62192 - Rousínov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 404 2588103
zahrada 252 137008
ovoc. sad 4 19129
travní p. 54 96823
lesní poz les(ne hospodář) 1 3169
lesní poz 6 83335
vodní pl. zamokřená pl. 1 1285
zast. pl. společný dvůr 4 419
zast. pl. zbořeniště 5 616
zast. pl. 190 59009
ostat.pl. dálnice 1 15272
ostat.pl. jiná plocha 45 19127
ostat.pl. manipulační pl. 92 31371
ostat.pl. neplodná půda 25 61977
ostat.pl. ostat.komunikace 43 119640
ostat.pl. pohřeb. 1 31
ostat.pl. silnice 13 49267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13598
ostat.pl. zeleň 24 40420
Celkem KN 1166 3339599
Par. DKM 492 2984865
Par. KMD 674 354734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 172
LV 273
spoluvlastník 361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 31.08.2015 1:1000 31.08.2015 *) v extravilánu k.ú. Kroužek
KMD 1:1000 21.09.2011 v intravilánu k.ú. Kroužek
S-SK ŠS 1:2880 1826 21.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 25.05.2022 12:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.