k.ú.: 675181 - Krty u Strakonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536555 - Krty-Hradec NUTS5 CZ0316536555
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 1796
orná půda 259 3101094
zahrada 106 86019
ovoc. sad 1 3115
travní p. plantáž dřevin 1 2688
travní p. 112 833662
lesní poz 42 88800
vodní pl. nádrž umělá 4 26205
vodní pl. rybník 11 256531
vodní pl. tok přirozený 9 9702
vodní pl. tok umělý 30 21197
vodní pl. zamokřená pl. 25 56179
zast. pl. společný dvůr 2 327
zast. pl. zbořeniště 4 1157
zast. pl. 113 56452
ostat.pl. jiná plocha 25 60450
ostat.pl. manipulační pl. 3 15400
ostat.pl. neplodná půda 59 128776
ostat.pl. ostat.komunikace 71 169750
ostat.pl. silnice 4 10950
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8422
ostat.pl. zeleň 8 4639
Celkem KN 891 4943311
Par. DKM 891 4943311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 112
LV 200
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.04.2017 1:1000 12.04.2017 *)
DKM 1:1000 13.10.2016
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.04.2017
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 22:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.