k.ú.: 675202 - Krumsín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589667 - Krumsín NUTS5 CZ0713589667
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 561 3804518
zahrada 285 186616
ovoc. sad 11 36960
travní p. 294 594793
lesní poz les(ne hospodář) 5 271779
lesní poz 131 449896
vodní pl. nádrž umělá 3 32957
vodní pl. tok přirozený 7 25833
vodní pl. tok umělý 4 8593
zast. pl. zbořeniště 6 3684
zast. pl. 336 113616
ostat.pl. jiná plocha 122 222672
ostat.pl. manipulační pl. 10 24530
ostat.pl. neplodná půda 3 11426
ostat.pl. ostat.komunikace 139 261802
ostat.pl. pohřeb. 3 6160
ostat.pl. silnice 7 54007
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12822
ostat.pl. zeleň 39 98593
Celkem KN 1974 6221257
Par. DKM 1026 5313035
Par. KMD 948 908222
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 227
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 329
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 492
spoluvlastník 705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.10.2016
KMD 1:1000 01.09.2016
S-SK ŠD 1:2500 1938 03.10.2016
S-SK ŠS 1834 31.12.1938 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 28.05.2022 17:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.