k.ú.: 675211 - Krumvíř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584584 - Krumvíř NUTS5 CZ0644584584
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62072 - Klobouky u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3290 7279476
vinice 349 650170
zahrada 398 179112
ovoc. sad 51 172989
travní p. 590 977518
lesní poz 3 11285
vodní pl. tok přirozený 13 59449
zast. pl. zbořeniště 23 2969
zast. pl. 714 185062
ostat.pl. dráha 8 57813
ostat.pl. foto. elektrárna 1 60201
ostat.pl. jiná plocha 116 28744
ostat.pl. manipulační pl. 182 116328
ostat.pl. neplodná půda 35 15252
ostat.pl. ostat.komunikace 343 211016
ostat.pl. plantáž dřevin 2 7255
ostat.pl. pohřeb. 3 6004
ostat.pl. silnice 29 76096
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 33106
ostat.pl. zeleň 131 12102
Celkem KN 6295 10141947
Par. DKM 2 3460
Par. KMD 6293 10138487
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 348
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 50
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 648
byt.z. byt 6
obč.z. byt 8
Celkem JED 14
LV 1035
spoluvlastník 1492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 21.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 17.05.2022 02:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.