k.ú.: 675253 - Krupá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541966 - Krupá NUTS5 CZ020C541966
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1007 5122294
chmelnice 60 439876
zahrada 228 161654
ovoc. sad 8 25842
travní p. 176 427969
lesní poz 115 509601
vodní pl. nádrž umělá 3 8303
vodní pl. tok přirozený 8 18074
vodní pl. tok umělý 78 38424
vodní pl. zamokřená pl. 1 5133
zast. pl. společný dvůr 3 304
zast. pl. zbořeniště 4 661
zast. pl. 338 146691
ostat.pl. dráha 16 83127
ostat.pl. jiná plocha 58 66184
ostat.pl. manipulační pl. 11 13755
ostat.pl. neplodná půda 62 56254
ostat.pl. ostat.komunikace 127 195175
ostat.pl. pohřeb. 1 2411
ostat.pl. silnice 14 99094
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4349
Celkem KN 2324 7425175
Par. DKM 1302 6448127
Par. KMD 1022 977048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 210
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 327
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 460
spoluvlastník 631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.10.2018 1:1000 05.11.2018 *) pouze extravilán
KMD 1:1000 28.03.2017 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 05.11.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 16.05.2022 23:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.