k.ú.: 675873 - Křenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578274 - Křenov NUTS5 CZ0533578274
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 4428431
zahrada 164 125364
ovoc. sad 5 13582
travní p. 171 864487
lesní poz 199 4245460
vodní pl. nádrž umělá 7 3798
vodní pl. rybník 4 38918
vodní pl. tok přirozený 16 23192
vodní pl. zamokřená pl. 1 12091
zast. pl. zbořeniště 3 934
zast. pl. 199 76888
ostat.pl. jiná plocha 52 32460
ostat.pl. manipulační pl. 13 27502
ostat.pl. neplodná půda 35 173803
ostat.pl. ostat.komunikace 113 190945
ostat.pl. pohřeb. 3 7122
ostat.pl. silnice 17 124637
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6906
ostat.pl. zeleň 36 60872
Celkem KN 1212 10457392
EN 1 163
GP 1 828
Celkem ZE 2 991
Par. DKM 1053 6782938
Par. KMD 159 3674454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 122
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 195
byt.z. byt 39
byt.z. garáž 11
Celkem JED 50
LV 244
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2018
KMD 1:1000 16.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 13.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.12.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 13:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.