k.ú.: 675989 - Nezdice u Křepkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 110859
zahrada 9 6281
travní p. 189 2194703
lesní poz 32 806085
vodní pl. nádrž umělá 10 16985
vodní pl. rybník 1 1115
vodní pl. tok umělý 3 5221
zast. pl. společný dvůr 1 307
zast. pl. zbořeniště 4 2734
zast. pl. 18 7305
ostat.pl. jiná plocha 20 65847
ostat.pl. manipulační pl. 2 52382
ostat.pl. neplodná půda 23 17412
ostat.pl. ostat.komunikace 29 50444
ostat.pl. silnice 2 8668
Celkem KN 352 3346348
Par. KMD 352 3346348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 15
LV 31
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2014
S-SK GS 1:2880 1839 13.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 18:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.