k.ú.: 676071 - Křeslice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 2042193
zahrada 191 227370
travní p. 57 126917
lesní poz 14 154872
vodní pl. nádrž přírodní 1 94
vodní pl. nádrž umělá 21 29494
vodní pl. tok přirozený 101 45264
vodní pl. zamokřená pl. 2 873
zast. pl. společný dvůr 3 170
zast. pl. zbořeniště 3 2426
zast. pl. 554 268702
ostat.pl. jiná plocha 282 171885
ostat.pl. manipulační pl. 12 54485
ostat.pl. neplodná půda 40 61409
ostat.pl. ostat.komunikace 219 142984
ostat.pl. silnice 21 28101
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 650
ostat.pl. zeleň 68 77127
Celkem KN 1905 3435016
Par. DKM 1905 3435016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 343
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 7
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 547
byt.z. byt 3
obč.z. byt 3
Celkem JED 6
LV 713
spoluvlastník 1033

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2004
THM-G 1:1000 01.02.1984 29.04.2004
S-SK GS 1:2880 1841 31.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 23.06.2024 22:28

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.