k.ú.: 676071 - Křeslice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 292 2062245
zahrada 188 225265
travní p. 56 127646
lesní poz 13 121211
vodní pl. nádrž přírodní 1 94
vodní pl. nádrž umělá 21 29494
vodní pl. tok přirozený 124 45256
vodní pl. zamokřená pl. 3 958
zast. pl. společný dvůr 4 186
zast. pl. zbořeniště 3 2426
zast. pl. 541 260868
ostat.pl. jiná plocha 282 171877
ostat.pl. manipulační pl. 12 54485
ostat.pl. neplodná půda 40 61408
ostat.pl. ostat.komunikace 216 133888
ostat.pl. silnice 21 28101
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 650
ostat.pl. zeleň 64 108957
Celkem KN 1883 3435015
Par. DKM 1883 3435015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 325
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 534
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 709
spoluvlastník 1028

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2004
THM-G 1:1000 01.02.1984 29.04.2004
S-SK GS 1:2880 1841 31.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.05.2022 12:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.