k.ú.: 676098 - Nučnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565083 - Křešice NUTS5 CZ0423565083
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 956211
zahrada 62 24508
travní p. 24 17310
lesní poz 2 13382
vodní pl. tok přirozený 11 253084
zast. pl. společný dvůr 2 389
zast. pl. zbořeniště 10 2991
zast. pl. 82 36774
ostat.pl. jiná plocha 40 23894
ostat.pl. manipulační pl. 27 9872
ostat.pl. neplodná půda 14 4096
ostat.pl. ostat.komunikace 41 20012
ostat.pl. silnice 7 8686
Celkem KN 606 1371209
Par. KMD 606 1371209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 73
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 113
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2013
S-SK GS 1:2880 1843 06.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 16:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.