k.ú.: 676144 - Křešín u Pacova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548227 - Křešín NUTS5 CZ0633548227
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1260 5463034
zahrada 222 146328
ovoc. sad 1 3744
travní p. 665 1052188
lesní poz les s budovou 1 30
lesní poz 274 1612732
vodní pl. nádrž umělá 12 6722
vodní pl. rybník 8 17239
vodní pl. tok přirozený 6 16077
vodní pl. tok umělý 45 21326
vodní pl. zamokřená pl. 12 8052
zast. pl. společný dvůr 51 6855
zast. pl. zbořeniště 13 5887
zast. pl. 193 81795
ostat.pl. jiná plocha 89 62616
ostat.pl. manipulační pl. 146 68056
ostat.pl. neplodná půda 137 72153
ostat.pl. ostat.komunikace 271 138240
ostat.pl. pohřeb. 2 3250
ostat.pl. silnice 22 90466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 326
Celkem KN 3431 8877116
Par. KMD 3431 8877116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 177
LV 290
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.02.2017
S-SK GS 1:2880 1838 01.02.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 20.05.2022 22:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.