k.ú.: 676161 - Dolní Poříčí nad Křetínkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581801 - Křetín NUTS5 CZ0641581801
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 553559
zahrada 41 29476
travní p. 48 159437
lesní poz 30 352687
vodní pl. nádrž umělá 3 23305
vodní pl. rybník 1 15385
vodní pl. tok přirozený 7 1431
vodní pl. tok umělý 1 499
zast. pl. zbořeniště 2 285
zast. pl. 24 8472
ostat.pl. jiná plocha 8 4294
ostat.pl. manipulační pl. 1 978
ostat.pl. neplodná půda 50 105458
ostat.pl. ostat.komunikace 35 78330
ostat.pl. silnice 5 6514
ostat.pl. zeleň 3 8169
Celkem KN 295 1348279
Par. DKM 203 1260759
Par. KMD 92 87520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 24
LV 49
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2017
DKM-KPÚ 07.12.2015 1:1000 08.12.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 01:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.