k.ú.: 676209 - Domina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563161 - Křimov NUTS5 CZ0422563161
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 70912
zahrada 33 24076
travní p. 133 1255334
lesní poz les(ne hospodář) 2 6328
lesní poz 195 4424952
vodní pl. nádrž umělá 1 39
vodní pl. tok přirozený 11 15794
vodní pl. tok umělý 2 1371
zast. pl. společný dvůr 5 918
zast. pl. zbořeniště 5 2479
zast. pl. 42 11022
ostat.pl. dráha 6 191275
ostat.pl. jiná plocha 22 31133
ostat.pl. manipulační pl. 24 19155
ostat.pl. neplodná půda 62 65377
ostat.pl. ostat.komunikace 71 73515
ostat.pl. silnice 13 94217
ostat.pl. zeleň 6 620
Celkem KN 648 6288517
Par. DKM 648 6288517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 39
LV 54
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2010
FÚO 1:5000 27.06.1979 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1842 26.06.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 09:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.