k.ú.: 676268 - Nebovazy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563161 - Křimov NUTS5 CZ0422563161
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 152014
travní p. 50 716690
lesní poz 61 619352
vodní pl. tok přirozený 7 6916
zast. pl. zbořeniště 2 3215
zast. pl. 9 737
ostat.pl. jiná plocha 2 2457
ostat.pl. neplodná půda 42 104084
ostat.pl. ostat.komunikace 32 42433
Celkem KN 211 1647898
Par. DKM 211 1647898
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 6
LV 10
spoluvlastník 14

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.03.2011
FÚO 1:5000 27.06.1979 14.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.