k.ú.: 676454 - Křižanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595926 - Křižanov NUTS5 CZ0635595926
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 358
orná půda 1310 7124781
zahrada skleník-pařeniš. 2 802
zahrada 606 474837
travní p. 621 1250823
lesní poz les s budovou 14 496
lesní poz 95 1193731
vodní pl. nádrž umělá 10 4692
vodní pl. rybník 47 703070
vodní pl. tok přirozený 44 27775
vodní pl. tok umělý 58 10895
zast. pl. společný dvůr 3 1525
zast. pl. zbořeniště 8 2003
zast. pl. 942 301804
ostat.pl. dráha 2 43227
ostat.pl. foto. elektrárna 1 22151
ostat.pl. jiná plocha 234 120420
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 127
ostat.pl. manipulační pl. 72 105024
ostat.pl. neplodná půda 84 64183
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 109972
ostat.pl. ostat.komunikace 190 222460
ostat.pl. pohřeb. 1 8354
ostat.pl. silnice 66 114469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 38605
ostat.pl. zeleň 20 55619
Celkem KN 4447 12002203
Par. DKM 3 4449
Par. KMD 4444 11997754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 505
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 36
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 176
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 18
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 930
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 9
Celkem JED 77
LV 981
spoluvlastník 1355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.05.2022 06:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.