k.ú.: 676730 - Křtiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581828 - Křtiny NUTS5 CZ0641581828
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 447266
zahrada 376 161163
ovoc. sad 5 16595
travní p. 328 566140
lesní poz ostat.komunikace 1 7479
lesní poz 68 9476273
vodní pl. nádrž umělá 2 14582
vodní pl. rybník 3 15129
vodní pl. tok přirozený 45 26118
vodní pl. zamokřená pl. 3 44
zast. pl. společný dvůr 10 680
zast. pl. zbořeniště 3 198
zast. pl. 435 96803
ostat.pl. jiná plocha 136 54939
ostat.pl. manipulační pl. 17 10804
ostat.pl. neplodná půda 37 24854
ostat.pl. ostat.komunikace 91 69256
ostat.pl. pohřeb. 1 4115
ostat.pl. silnice 20 96944
ostat.pl. skládka 11 3045
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 24031
ostat.pl. zeleň 14 60677
Celkem KN 1740 11177135
Par. DKM 1740 11177135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 180
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 63
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 76
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 430
byt.z. byt 20
obč.z. byt 5
Celkem JED 25
LV 511
spoluvlastník 698

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.08.2009
ZMVM 1:2000 01.04.1987 27.08.2009 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 17.05.2022 02:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.