k.ú.: 676853 - Ktová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 547484 - Ktová NUTS5 CZ0514547484
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 2309769
zahrada 163 126263
travní p. 456 786593
lesní poz 150 385634
vodní pl. nádrž přírodní 1 147
vodní pl. rybník 1 1967
vodní pl. tok přirozený 12 31700
vodní pl. tok umělý 56 16506
zast. pl. zbořeniště 10 718
zast. pl. 192 60571
ostat.pl. dráha 7 23614
ostat.pl. jiná plocha 26 13607
ostat.pl. manipulační pl. 41 27835
ostat.pl. neplodná půda 121 42737
ostat.pl. ostat.komunikace 83 76420
ostat.pl. silnice 13 44197
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3639
ostat.pl. zeleň 1 1604
Celkem KN 1740 3953521
Par. KMD 1740 3953521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 187
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 252
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.08.2013
S-SK GS 1:2880 1842 12.08.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.