k.ú.: 676934 - Kudlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592323 - Kudlovice NUTS5 CZ0722592323
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 646
orná půda 2632 4043281
vinice 127 70907
zahrada 364 260923
ovoc. sad 10 36339
travní p. 1506 2080044
lesní poz 192 557388
vodní pl. tok přirozený 37 29344
zast. pl. společný dvůr 1 109
zast. pl. zbořeniště 14 1923
zast. pl. 496 143361
ostat.pl. dráha 1 132
ostat.pl. jiná plocha 284 97848
ostat.pl. manipulační pl. 151 62521
ostat.pl. neplodná půda 258 142137
ostat.pl. ostat.komunikace 501 144163
ostat.pl. silnice 198 52319
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 27417
ostat.pl. zeleň 6 833
Celkem KN 6798 7751635
Par. DKM 1 2786
Par. KMD 6797 7748849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 177
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 8
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 165
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 15
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 3
Celkem BUD 473
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1354
spoluvlastník 2001

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 09:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.