k.ú.: 676993 - Kuklík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595969 - Kuklík NUTS5 CZ0635595969
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 1894973
zahrada 88 25973
travní p. 521 1761070
lesní poz 129 3904675
vodní pl. nádrž umělá 2 584
vodní pl. rybník 1 5634
vodní pl. tok přirozený 3 14819
vodní pl. zamokřená pl. 1 142
zast. pl. zbořeniště 12 1505
zast. pl. 146 36293
ostat.pl. jiná plocha 60 46335
ostat.pl. manipulační pl. 16 6876
ostat.pl. neplodná půda 102 53670
ostat.pl. ostat.komunikace 171 87247
ostat.pl. silnice 8 13898
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 334
ostat.pl. zeleň 2 1008
Celkem KN 1522 7855036
Par. KMD 1522 7855036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 28
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 140
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 207
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 18.05.2022 23:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.