k.ú.: 677060 - Kunčice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579424 - Kunčice nad Labem NUTS5 CZ0525579424
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 482261
zahrada 140 113609
travní p. 347 920209
lesní poz 80 902675
vodní pl. tok přirozený 22 60791
vodní pl. tok umělý 15 7074
vodní pl. zamokřená pl. 2 3966
zast. pl. společný dvůr 2 80
zast. pl. zbořeniště 1 150
zast. pl. 285 97693
ostat.pl. dráha 22 118592
ostat.pl. jiná plocha 81 58657
ostat.pl. manipulační pl. 69 119897
ostat.pl. neplodná půda 28 18975
ostat.pl. ostat.komunikace 149 91339
ostat.pl. pohřeb. 1 2074
ostat.pl. silnice 10 36519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 22457
ostat.pl. zeleň 7 7981
Celkem KN 1329 3064999
GP 6 23089
Celkem ZE 6 23089
Par. KMD 1329 3064999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 58
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 29
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 265
byt.z. byt 36
obč.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 50
LV 299
spoluvlastník 472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 12.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 14:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.