k.ú.: 677175 - Kundratice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577235 - Košťálov NUTS5 CZ0514577235
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 3003055
zahrada 195 150517
ovoc. sad 18 59842
travní p. mez, stráň 4 2966
travní p. 931 2484114
lesní poz 466 2007325
vodní pl. nádrž přírodní 1 1716
vodní pl. tok přirozený 45 24272
vodní pl. tok umělý 48 15362
vodní pl. zamokřená pl. 1 4704
zast. pl. společný dvůr 4 1057
zast. pl. zbořeniště 8 2437
zast. pl. 277 66236
ostat.pl. jiná plocha 23 7552
ostat.pl. manipulační pl. 75 63992
ostat.pl. neplodná půda 221 93616
ostat.pl. ostat.komunikace 257 212546
ostat.pl. pohřeb. 1 2205
ostat.pl. silnice 27 39426
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 13363
ostat.pl. zeleň 2 1325
Celkem KN 3082 8257628
Par. KMD 3082 8257628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 12
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 1
Celkem BUD 261
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 356
spoluvlastník 720

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2012
S-SK GS 1:2880 1842 28.08.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 23:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.