k.ú.: 677264 - Kunice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581852 - Kunice NUTS5 CZ0641581852
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 422035
zahrada 97 62669
ovoc. sad 4 18366
travní p. 155 1195096
lesní poz 180 1757967
vodní pl. nádrž umělá 1 195
vodní pl. rybník 2 7102
vodní pl. tok přirozený 5 8883
vodní pl. zamokřená pl. 2 4751
zast. pl. společný dvůr 1 234
zast. pl. zbořeniště 3 744
zast. pl. 109 25945
ostat.pl. jiná plocha 37 11409
ostat.pl. manipulační pl. 23 9163
ostat.pl. neplodná půda 49 102162
ostat.pl. ostat.komunikace 72 79340
ostat.pl. silnice 17 26884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1611
ostat.pl. zeleň 4 664
Celkem KN 826 3735220
Par. DKM 256 1859580
Par. KMD 570 1875640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 108
LV 156
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.09.2021 1:1000 03.09.2021 *)
KMD 1:1000 15.12.2016
KM-D 1:2000 14.11.2000 15.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.11.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.05.2022 18:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.