k.ú.: 677396 - Líska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 389917
zahrada 130 51424
travní p. 358 2021581
lesní poz ostat.komunikace 3 1725
lesní poz 515 10260304
vodní pl. nádrž přírodní 4 695
vodní pl. nádrž umělá 2 4228
vodní pl. tok přirozený 6 6974
vodní pl. zamokřená pl. 3 6661
zast. pl. společný dvůr 3 1089
zast. pl. zbořeniště 41 9291
zast. pl. 161 41165
ostat.pl. jiná plocha 32 100495
ostat.pl. manipulační pl. 6 9204
ostat.pl. neplodná půda 147 218645
ostat.pl. ostat.komunikace 135 189777
ostat.pl. silnice 10 95823
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3259
Celkem KN 1582 13412257
Par. KMD 1582 13412257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 158
LV 182
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK GS 1843 16.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 17:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.