k.ú.: 677434 - Kunštát na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581879 - Kunštát NUTS5 CZ0641581879
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 2 70771
orná půda 474 1794364
zahrada 857 566597
ovoc. sad 31 156273
travní p. 698 963825
lesní poz 325 3263703
vodní pl. nádrž přírodní 1 1206
vodní pl. nádrž umělá 4 6304
vodní pl. rybník 2 4420
vodní pl. tok přirozený 10 9320
zast. pl. společný dvůr 3 1771
zast. pl. zbořeniště 5 366
zast. pl. 910 240691
ostat.pl. jiná plocha 183 95179
ostat.pl. manipulační pl. 63 138113
ostat.pl. neplodná půda 174 93828
ostat.pl. ostat.komunikace 291 171806
ostat.pl. pohřeb. 4 5590
ostat.pl. silnice 34 62279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 28223
ostat.pl. zeleň 36 34931
Celkem KN 4115 7709560
Par. DKM 4115 7709560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 21
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 509
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 24
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 49
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 3
Celkem BUD 893
byt.z. byt 202
byt.z. garáž 32
obč.z. byt 23
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 45
Celkem JED 303
LV 1119
spoluvlastník 1619

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1978 31.08.1999
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.08.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 07:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.