k.ú.: 677442 - Sychotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581879 - Kunštát NUTS5 CZ0641581879
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 241396
zahrada 210 130188
ovoc. sad 7 34857
travní p. mez, stráň 7 2193
travní p. 392 816815
lesní poz 326 2436831
vodní pl. nádrž umělá 3 5199
vodní pl. rybník 1 284
vodní pl. tok přirozený 53 23686
vodní pl. tok umělý 6 555
zast. pl. 173 36153
ostat.pl. jiná plocha 49 14028
ostat.pl. manipulační pl. 2 1571
ostat.pl. mez, stráň 2 799
ostat.pl. neplodná půda 116 60456
ostat.pl. ostat.komunikace 90 51741
ostat.pl. silnice 16 66365
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3759
Celkem KN 1503 3926876
Par. DKM 1503 3926876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 95
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
Celkem BUD 168
LV 256
spoluvlastník 345

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.07.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1988 25.07.1999
S-SK ŠS 1:2880 1826 25.07.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 08:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.