k.ú.: 677493 - Kunvald - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580503 - Kunvald NUTS5 CZ0534580503
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 544 10802787
vinice 1 5
zahrada skleník-pařeniš. 1 28
zahrada 531 767230
ovoc. sad 2 3122
travní p. 1439 7915039
lesní poz les(ne hospodář) 1 1208
lesní poz ostat.komunikace 51 52200
lesní poz 786 8210162
vodní pl. nádrž přírodní 18 10859
vodní pl. nádrž umělá 21 25242
vodní pl. tok přirozený 83 187048
vodní pl. tok umělý 5 8649
vodní pl. zamokřená pl. 1 4620
zast. pl. společný dvůr 7 3926
zast. pl. zbořeniště 44 9394
zast. pl. 684 208861
ostat.pl. jiná plocha 366 167869
ostat.pl. manipulační pl. 37 62236
ostat.pl. neplodná půda 33 8178
ostat.pl. ostat.komunikace 418 664915
ostat.pl. pohřeb. 4 2983
ostat.pl. silnice 26 150530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 10313
ostat.pl. zeleň 19 49384
Celkem KN 5133 29326788
Par. DKM 5133 29326788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 300
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 3
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 3
Celkem BUD 649
byt.z. byt 52
byt.z. garáž 9
Celkem JED 61
LV 849
spoluvlastník 1156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2012
DKM 1:1000 14.05.2012
DKM-KPÚ 01.10.2009 1:1000 23.12.2009 *) III. etapa - severní část
DKM-KPÚ 08.06.2006 1:1000 12.10.2006 *) II. etapa - východní část
DKM-KPÚ 27.12.2003 1:1000 19.03.2004 *) I. etapa - západní část
Ins. A 1:1000 10.04.1946 12.10.2006
Ins. A 1:1000 10.04.1946 14.05.2012
Ins. A 1:1000 10.04.1946 19.03.2004
S-SK GS 1:2880 1840 19.03.2004
S-SK GS 1:2880 1840 14.05.2012
S-SK GS 1:2880 1840 10.04.1946
S-SK GS 1:2880 1840 12.10.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 04:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.