k.ú.: 677582 - Kupařovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583243 - Kupařovice NUTS5 CZ0643583243
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 533 2906355
zahrada 33 15095
travní p. 4 8269
lesní poz 25 74640
vodní pl. tok přirozený 1 59162
zast. pl. společný dvůr 7 4720
zast. pl. zbořeniště 1 109
zast. pl. 132 64643
ostat.pl. jiná plocha 99 59493
ostat.pl. manipulační pl. 14 18887
ostat.pl. neplodná půda 2 724
ostat.pl. ostat.komunikace 141 60045
ostat.pl. pohřeb. 1 866
ostat.pl. silnice 9 33088
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 447
ostat.pl. zeleň 1 204
Celkem KN 1004 3306747
Par. DKM 1004 3306747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 96
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 124
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 16
Celkem JED 33
LV 226
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 18.08.2003
ZMVM 1:2000 01.04.1991 17.08.2003
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.03.1991 příděl


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 18:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.