k.ú.: 677591 - Kurdějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 555282 - Kurdějov NUTS5 CZ0644555282
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 812 5098007
vinice 30 202751
zahrada 165 109203
ovoc. sad 17 120115
travní p. 219 1034226
lesní poz les(ne hospodář) 1 1268
lesní poz 39 1036560
vodní pl. nádrž umělá 3 32447
vodní pl. rybník 1 63598
vodní pl. tok přirozený 10 29410
vodní pl. tok umělý 4 7151
vodní pl. zamokřená pl. 3 74013
zast. pl. zbořeniště 42 7855
zast. pl. 299 101705
ostat.pl. jiná plocha 231 193055
ostat.pl. manipulační pl. 21 50548
ostat.pl. neplodná půda 209 603689
ostat.pl. ostat.komunikace 231 396788
ostat.pl. pohřeb. 1 2119
ostat.pl. silnice 13 63531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16339
ostat.pl. zeleň 25 19903
Celkem KN 2384 9264281
Par. DKM 1417 8818760
Par. KMD 967 445521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 290
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 413
spoluvlastník 559

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2015 intravilán
DKM-KPÚ 04.04.2011 1:1000 28.04.2011 *)
DKM-KPÚ 21.02.2005 1:1000 30.06.2005 *) část. k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1827 19.11.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 18.05.2022 01:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.