k.ú.: 677639 - Kurovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588636 - Kurovice NUTS5 CZ0721588636
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 4292882
zahrada 133 155226
ovoc. sad 10 91225
travní p. 27 74016
lesní poz les(ne hospodář) 1 133572
lesní poz 40 343558
vodní pl. nádrž umělá 3 11241
vodní pl. tok přirozený 9 10140
vodní pl. tok umělý 13 6790
vodní pl. zamokřená pl. 2 2881
zast. pl. zbořeniště 3 1032
zast. pl. 155 76065
ostat.pl. dráha 1 5868
ostat.pl. jiná plocha 46 51924
ostat.pl. manipulační pl. 33 54014
ostat.pl. ostat.komunikace 64 128295
ostat.pl. pohřeb. 1 1602
ostat.pl. silnice 17 52968
ostat.pl. skládka 1 4725
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1819
ostat.pl. zeleň 4 3999
Celkem KN 943 5503842
Par. KMD 943 5503842
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 102
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 152
LV 207
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2008
S-SK ŠD 1:2500 1898 29.09.2008
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1898


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 07:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.