k.ú.: 678139 - Měšetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 530573 - Sedlec-Prčice NUTS5 CZ020B530573
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 434 3028005
zahrada 79 43987
travní p. 295 803246
lesní poz 5 21006
vodní pl. nádrž umělá 1 221
vodní pl. rybník 9 8962
vodní pl. tok přirozený 5 14130
vodní pl. tok umělý 65 12371
vodní pl. zamokřená pl. 7 1642
zast. pl. společný dvůr 3 1067
zast. pl. zbořeniště 4 754
zast. pl. 104 59521
ostat.pl. jiná plocha 32 76545
ostat.pl. manipulační pl. 26 10690
ostat.pl. neplodná půda 115 57461
ostat.pl. ostat.komunikace 102 78198
ostat.pl. silnice 4 36092
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2912
ostat.pl. zeleň 1 5195
Celkem KN 1292 4262005
Par. KMD 1292 4262005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 102
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 152
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2016
S-SK GS 1:2880 1840 25.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 24.05.2022 06:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.