k.ú.: 678406 - Kyje u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572047 - Kyje NUTS5 CZ0522572047
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 90379
zahrada 92 71184
ovoc. sad školka 4 3279
ovoc. sad 21 51991
travní p. 366 864021
lesní poz 115 326408
vodní pl. nádrž přírodní 3 534
vodní pl. nádrž umělá 1 84
vodní pl. tok přirozený 1 285
vodní pl. zamokřená pl. 1 640
zast. pl. společný dvůr 3 877
zast. pl. zbořeniště 3 486
zast. pl. 112 25739
ostat.pl. dráha 2 36857
ostat.pl. jiná plocha 18 9446
ostat.pl. manipulační pl. 2 940
ostat.pl. neplodná půda 57 26198
ostat.pl. ostat.komunikace 91 44897
ostat.pl. silnice 4 32783
ostat.pl. zeleň 11 3565
Celkem KN 961 1590593
Par. KMD 961 1590593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 10
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 111
LV 141
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2010
S-SK GS 1:2880 1842 01.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 21:45

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.