k.ú.: 678431 - Kyjov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586307 - Kyjov NUTS5 CZ0645586307
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2827 4455132
vinice 206 111318
zahrada skleník-pařeniš. 2 181
zahrada 1216 399220
ovoc. sad 34 50981
travní p. 86 30432
lesní poz les(ne hospodář) 2 513
lesní poz 7 1497
vodní pl. nádrž umělá 1 259
vodní pl. tok přirozený 18 3012
vodní pl. tok umělý 360 55601
zast. pl. společný dvůr 48 14169
zast. pl. zbořeniště 22 4059
zast. pl. 2534 691936
ostat.pl. dráha 50 186664
ostat.pl. jiná plocha 392 210224
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 3992
ostat.pl. manipulační pl. 361 338377
ostat.pl. neplodná půda 210 80125
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 11031
ostat.pl. ostat.komunikace 857 433313
ostat.pl. silnice 259 210552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 44312
ostat.pl. zeleň 157 208916
Celkem KN 9688 7545816
Par. DKM 9688 7545816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 688
č.p. byt.dům 160
č.p. doprava 3
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 58
č.p. obč.vyb. 40
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 133
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 30
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 592
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 165
bez čp/če jiná st. 218
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 37
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 74
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 61
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 33
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 2415
byt.z. byt 1836
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 50
obč.z. byt 212
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 13
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 2131
LV 4464
spoluvlastník 7569

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2015
DKM 1:1000 31.10.2012
ZMVM 1:1000 01.09.1984 15.12.2015 1.9.1984 1:2000, 1:1000, Extravilán
S-SK ŠD 1:1000 1923 31.10.2012 1:1000, 1:2000 Intravilán
Ins. A 1:1000 01.01.1920 15.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1922 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 18.05.2022 01:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.