k.ú.: 678694 - Radošov u Kyselky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555347 - Kyselka NUTS5 CZ0412555347
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 515 344703
travní p. mez, stráň 10 6193
travní p. 162 855605
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz les(ne hospodář) 43 937822
lesní poz ostat.komunikace 4 490
lesní poz 26 776738
vodní pl. nádrž umělá 3 9231
vodní pl. tok přirozený 8 249946
zast. pl. zbořeniště 4 967
zast. pl. 512 86229
ostat.pl. dráha 2 65699
ostat.pl. jiná plocha 169 171948
ostat.pl. manipulační pl. 5 14276
ostat.pl. neplodná půda 102 149866
ostat.pl. ostat.komunikace 89 113310
ostat.pl. pohřeb. 1 1857
ostat.pl. silnice 6 47908
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 32814
ostat.pl. zeleň 7 14706
Celkem KN 1674 3880337
Par. DKM 1674 3880337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 176
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.e. rod.rekr 156
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 507
byt.z. byt 61
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 78
LV 568
spoluvlastník 782

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2020
DKM 1:1000 05.04.2017 původní k.ú. Kyselka u Hradiště
S-SK GS 1:2880 1842 30.10.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 21:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.