k.ú.: 678724 - Kyšice u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 559130 - Kyšice NUTS5 CZ0323559130
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 898 2779755
zahrada 489 285104
ovoc. sad 15 37636
travní p. 242 494636
lesní poz 61 1802146
vodní pl. nádrž umělá 10 15157
vodní pl. tok přirozený 9 31129
vodní pl. tok umělý 3 1534
zast. pl. společný dvůr 1 342
zast. pl. 584 159781
ostat.pl. dráha 4 42918
ostat.pl. dálnice 53 92375
ostat.pl. jiná plocha 282 472958
ostat.pl. manipulační pl. 178 531316
ostat.pl. neplodná půda 41 36932
ostat.pl. ostat.komunikace 307 167745
ostat.pl. silnice 76 112216
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6328
ostat.pl. zeleň 5 2591
Celkem KN 3260 7072599
Par. DKM 3260 7072599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 391
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 559
obč.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 661
spoluvlastník 907

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.2011
ZMVM 1:2000 01.01.1979 23.06.2011 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1979 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 26.05.2022 08:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.