k.ú.: 678899 - Lančov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594326 - Lančov NUTS5 CZ0647594326
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 6842581
zahrada 74 54203
ovoc. sad 5 16571
travní p. 104 309840
lesní poz les s budovou 235 8876
lesní poz 87 5354025
vodní pl. nádrž umělá 7 1601229
vodní pl. tok přirozený 12 14033
vodní pl. zamokřená pl. 3 6019
zast. pl. společný dvůr 3 9631
zast. pl. zbořeniště 5 1312
zast. pl. 577 103839
ostat.pl. jiná plocha 191 176978
ostat.pl. manipulační pl. 30 26362
ostat.pl. neplodná půda 30 281412
ostat.pl. ostat.komunikace 165 191311
ostat.pl. pohřeb. 1 743
ostat.pl. silnice 7 86629
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 92 81749
ostat.pl. zeleň 44 28724
Celkem KN 1952 15196067
PK 52 819896
GP 677 6692106
Celkem ZE 729 7512002
Par. KMD 1429 6813197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 27
č.e. jiná st. 307
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 237
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 41
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 729
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 2
Celkem JED 12
LV 739
spoluvlastník 1009

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.