k.ú.: 679101 - Lány u Dašic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572845 - Lány u Dašic NUTS5 CZ0532572845
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 2926196
zahrada 66 50741
travní p. 17 37183
lesní poz 39 241181
vodní pl. tok přirozený 39 51943
vodní pl. tok umělý 84 36335
vodní pl. zamokřená pl. 3 4655
zast. pl. společný dvůr 4 523
zast. pl. zbořeniště 1 758
zast. pl. 76 39965
ostat.pl. jiná plocha 11 9704
ostat.pl. manipulační pl. 27 54072
ostat.pl. neplodná půda 12 9214
ostat.pl. ostat.komunikace 169 60067
ostat.pl. silnice 36 39787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1745
ostat.pl. zeleň 3 5674
Celkem KN 907 3569743
Par. DKM 907 3569743
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 73
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 117
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2003
ZMVM 1:2000 01.06.1988 16.10.2003
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 19:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.