k.ú.: 679151 - Sedlec u Lanžova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579441 - Lanžov NUTS5 CZ0525579441
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 1335554
zahrada 62 63553
travní p. mez, stráň 11 8799
travní p. 82 349751
lesní poz 15 293597
vodní pl. nádrž umělá 1 191
vodní pl. tok přirozený 72 34854
vodní pl. tok umělý 2 1298
vodní pl. zamokřená pl. 7 42266
zast. pl. 59 19242
ostat.pl. jiná plocha 54 32657
ostat.pl. neplodná půda 20 28844
ostat.pl. ostat.komunikace 30 53208
ostat.pl. silnice 19 25447
ostat.pl. zeleň 1 215
Celkem KN 544 2289476
Par. DKM 529 2025752
Par. KMD 15 263724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 58
LV 135
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.07.2020 KoPÚ
DKM 1:1000 08.10.2018 mapování
KMD 1:1000 22.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 22.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 23:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.