k.ú.: 679291 - Dolní Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573094 - Lázně Bělohrad NUTS5 CZ0522573094
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52073 - Lázně Bělohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 367 2134454
zahrada 179 110655
ovoc. sad 3 7244
travní p. 225 401443
lesní poz 17 48874
vodní pl. tok přirozený 97 55291
zast. pl. 306 97229
ostat.pl. dráha 3 37880
ostat.pl. jiná plocha 44 49124
ostat.pl. manipulační pl. 49 39391
ostat.pl. neplodná půda 9 2586
ostat.pl. ostat.komunikace 76 50487
ostat.pl. silnice 5 25753
ostat.pl. zeleň 22 26598
Celkem KN 1402 3087009
Par. DKM 1402 3087009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 125
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 94
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 299
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 452
spoluvlastník 1066

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.04.2001
ZMVM 1:1000 01.11.1986 02.04.2001
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 09:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.