k.ú.: 679453 - Lažánky u Blanska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581283 - Blansko NUTS5 CZ0641581283
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 705 1911647
zahrada 255 153665
ovoc. sad 8 34272
travní p. 477 550983
lesní poz 249 2741177
vodní pl. tok přirozený 15 21123
zast. pl. společný dvůr 1 107
zast. pl. zbořeniště 3 596
zast. pl. 268 80462
ostat.pl. jiná plocha 95 76256
ostat.pl. manipulační pl. 8 9414
ostat.pl. neplodná půda 386 427369
ostat.pl. ostat.komunikace 268 69116
ostat.pl. pohřeb. 1 1969
ostat.pl. silnice 74 39279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15872
ostat.pl. zeleň 35 1597
Celkem KN 2853 6134904
Par. DKM 2853 6134904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 196
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 262
LV 457
spoluvlastník 665

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2007 Část k.ú. na 1% území,která byla překatastrována z k.ú. Blansko v únoru 2009. DKM v Blansku byla vyhlášena 27.11.2007.
DKM 1:1000 18.02.2003
ZMVM 1:2000 01.10.1990 18.02.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.10.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 07:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.