k.ú.: 679852 - Lechotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588661 - Lechotice NUTS5 CZ0721588661
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 445 3776140
zahrada 160 119345
travní p. 68 158483
lesní poz 84 252364
vodní pl. nádrž umělá 4 17469
vodní pl. tok umělý 13 48758
zast. pl. společný dvůr 5 1189
zast. pl. zbořeniště 9 1272
zast. pl. 212 81464
ostat.pl. jiná plocha 52 72800
ostat.pl. manipulační pl. 28 16160
ostat.pl. neplodná půda 10 3396
ostat.pl. ostat.komunikace 119 180078
ostat.pl. silnice 71 45810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11300
ostat.pl. zeleň 65 142778
Celkem KN 1347 4928806
Par. DKM 717 4581722
Par. KMD 630 347084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 149
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 8
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 210
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 304
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.04.2015 1:1000 13.04.2015 *)
KMD 1:1000 12.05.2008
S-SK ŠD 1:2500 1906 12.05.2008
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1906


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 08:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.