k.ú.: 680010 - Leskovec nad Moravicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597546 - Leskovec nad Moravicí NUTS5 CZ0801597546
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 8319127
zahrada 173 74509
ovoc. sad 7 26595
travní p. 234 659926
lesní poz ostat.komunikace 18 31256
lesní poz 92 1451240
vodní pl. nádrž umělá 31 2099223
vodní pl. tok přirozený 26 47694
vodní pl. zamokřená pl. 1 1331
zast. pl. společný dvůr 7 1950
zast. pl. zbořeniště 28 6297
zast. pl. 248 96718
ostat.pl. jiná plocha 125 106571
ostat.pl. manipulační pl. 21 83479
ostat.pl. neplodná půda 123 115541
ostat.pl. ostat.komunikace 286 183357
ostat.pl. pohřeb. 2 5239
ostat.pl. silnice 68 148373
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9595
ostat.pl. zeleň 4 1074
Celkem KN 1872 13469095
Par. KMD 1872 13469095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 139
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
Celkem BUD 245
byt.z. byt 51
byt.z. garáž 9
obč.z. byt 12
Celkem JED 72
LV 317
spoluvlastník 448

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 04.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 19.05.2022 01:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.