k.ú.: 680036 - Leskovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548235 - Leskovice NUTS5 CZ0633548235
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 1703241
zahrada 58 59245
travní p. 83 601801
lesní poz 81 693297
vodní pl. rybník 4 20384
vodní pl. tok přirozený 4 5059
vodní pl. zamokřená pl. 1 1179
zast. pl. společný dvůr 1 36
zast. pl. 79 67280
ostat.pl. dráha 2 49740
ostat.pl. jiná plocha 12 7335
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 86
ostat.pl. manipulační pl. 12 7088
ostat.pl. neplodná půda 37 80693
ostat.pl. ostat.komunikace 36 87465
ostat.pl. silnice 19 81911
ostat.pl. zeleň 16 34007
Celkem KN 527 3499847
Par. DKM 527 3499847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 49
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 76
LV 138
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2003
DKM-KPÚ 15.09.2003 1:1000 15.09.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1829 26.11.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 10:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.